Modules list

v1.8rc2v1.8v1.7
otrobopt otrobopt-0.1 otrobopt-0.1 -
otpmml otpmml-1.3 otpmml-1.3 -
otmorris otmorris-0.1 otmorris-0.1 -
otmixmod otmixmod-0.5 - -
otlhs otlhs-1.3 otlhs-1.3 -
otdistfunc - - otdistfunc-0.4i
otsvm otsvm-0.2 otsvm-0.2 otsvm-0.1i
otfftw otfftw-0.3 otfftw-0.3 -
otads - - otads-1.0i
otlm otlm-0.3 otlm-0.3 -
otsubset - - otsubset-1.2i